logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov pivovar Horní Ves pomník hornické stávky

Chomutov - pomník Československé lidové armády

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Původně se v tomto parku nacházel pomník Československé armády, který byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 1. poloviny 20. století. Tento pomník byl v roce 1948 odstraněn. V roce 1951 byla zadána sochaři Radovi ze Žatce zakázka na nový pomník, který bude připomínkou Československé lidové armády. Tento sochař tak vytvořil pravděpodobně ještě v témže roce tento pomník, který zobrazuje Československého vojáka se samopalem v ruce. Následně tato socha postupně sešla, ale někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století se dočkala svého restaurování.

Zdroj: https://docplayer.cz/207049594-Noviny-3-unora-2021-mestochomutov-chomutov-cz.html

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná ozbrojenou sílu minulého režimu.

Mapa

Fotografie

pomník Československé lidové armády v Chomutově
pomník Československé lidové armády v Chomutově
pomník Československé lidové armády v Chomutově
×