logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov pomník obětem 1. světové války pomník obětem válek a totalitních režimů

Chomutov - pomník obětem fašismu

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Tento pomník, ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak má za sebou velmi strastiplnou historii. Pomník byl slavnostně odhalen roku 1885 jako pomník císaře Josefa II., který tohoto roku slavil 100 výročí nástupu na trůn. Pomník měl podobu kamenného podstavce, na který byla umístěna kovová busta císaře Josefa II. Tento pomník byla ale v únoru roku 1920 poškozen československými vojáky, kteří vrcholovou bustu strhli a hodili do latríny. Podstavec tak zůstal na několik let prázdný. V roce 1928 bylo rozhodnuto o přeměně tohoto pomníku na pomník obětem 1. světové války. Pomník byl upraven akademickým sochařem Wilhelma Weisse, který pomník pojal tak že po stranách pomníku byly čtyři pylony, na kterých klečel nahý bojovník ve vojenské přilbě a v jedné ruce se zlomeným mečem a v ruce druhé kulatým štítem. Takto byl pomník slavnostně odhalen 11. října 1928 a pokřtěna bývalým polním kurátem děkanem Fridrichem Wiedenem. Po konci 2. světové války v roce 1945 byl tento jistě nádherný pomník dehonestován a socha s pylony odstraněna. Na podstavec tak byl v této době vztyčen jehlan, který byl zakončen rudou hvězdou, jako připomínka osvobození města Rudou armádou. Poslední změny se pak dočkal pomník po roce 1989, kdy byla rudá hvězda snesena a pomník byl upraven jako pomník obětem fašismu.

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/56514-pomnik-obetem-fasismu-obetem-2-svetove-valky-v-sadech-ceskoslovenske-armady-v-chomutove/

Dojmy: Jednoduchý kamenný pomník, který měl dříve mnoho podob.

Mapa

Fotografie

pomník obětem fašismu v Chomutově
pomník obětem fašismu v Chomutově
pomník obětem fašismu v Chomutově
×