logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov kostel sv. Barbory kostel sv. Kateřiny

Chomutov - kostel sv. Ignáce

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Jezuity pozval do Chomutova Jiří Popel z Lobkovic, který zde chtěl založit gymnázium. V roce 1590 potom začala výstavba koleje. Její součástí byla provizorní kaple v budově tzv. špejcharu, kterou nahradil raně barokní kostel svatého Ignáce postavený se zbývající částí areálu v letech 1663–1671. Kaple potom byla změněna na divadelní sál. Stavbu kostela vedl italský architekt Carlo Lurago. Hrubá stavba byla dokončena již dne 31. července 1668, kdy jí požehnal pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, ale k vysvěcení došlo až v roce 1671. Po zrušení Jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí kasáren a stal se tak posádkovým kostelem, kterým byl až do 2. světové války. Výjimkou bylo jen období počátku 20. století, kdy probíhala rekonstrukce děkanského kostela, a tak se tento kostel stal na určitou dobu kostelem obecním. Po konci 2. světové války přestal kostel být udržován a postupně chátral. Již v 60. letech 20. století se začali objevovat návrhy na rekonstrukci Jezuitského areálu včetně kostela. K rekonstrukci však došlo až v roce 2002. Kostel je neorientované jednolodní stavba s dvouvěžovým průčelím, které je vizuálně rozděleno do dvou úrovní. Vyšší úroveň je rozdělena pilastry do tří částí. Nad ní se nachází plně vyvinuté kladí, které nese trojúhelníkový štít. Před spodní úroveň předstupuje portikus završený obloukovitým štítem, který kryje tři portály s dochovanými barokními dveřmi. Obě věže jsou v nejvyšší úrovni osmiboké a zastřešené cibulovou střechou s lucernou. Věžní okna ve střední části jsou obdélná s frontony a v horní části mají segmentové římsy. Boční strany jsou členěné lizénovými rámy a půlkruhovými okny. K závěru lodi jsou připojeny přístavky Božího hrobu, sakristie a oratoř. Na vrcholovém oblouku portiku stojí pětice soch. Uprostřed je na podstavci s lobkovickým erbem socha Panny Marie. Po stranách se vlevo nachází sochy svatého Ignáce a svatého Jiří a vpravo sochy svatého Františka Xaverského a svatého Floriána. Také jejich podstavce jsou zdobené lobkovickými erby. Výjimku představuje podstavec pod sochou svatého Floriána, na kterém je městský znak. Interiér kostela je klenutý valenými klenbami, stěny jsou členěny polosloupy. Hlavní loď je lemována neprůchozími kaplemi, nad kterými se nachází ochoz. Na něj se vstupuje točitými schodišti uvnitř věží. Pod presbytářem se nachází krypta. Barokní zařízení pochází z konce sedmnáctého století, ale oltářní obraz svatého Ignáce od Viléma Kandlera vznikl až ve druhé polovině devatenáctého století. Hlavní oltář zdobí sochy svatého Petra a Pavla.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ign%C3%A1ce_z_Loyoly_(Chomutov)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-ignace-13403258

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/7997/

Dojmy: Krásný raně barokní kostel, který je jednou z ozdob zdejšího náměstí.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
kostel sv. Ignáce v Chomutově
×