logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Blatno Vogelův kříž

Blatno - zámek Blatno

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Původně byla na tomto místě ve 14. století založena gotická komenda německých rytířů, kteří drželi v této době zdejší Chomutovský statek. V roce 1403 bydlel na této komendě bývalý zemský komtur Albrecht z Dubé. Snad již tento komtur nechal přestavět původní komendu na gotický hrad s věží. V roce 1404 převzal obec Blatno král Václav IV., který dal tuto ves do správy Chomutovského purkrabího. V roce 1420 získal zdejší statek od císaře Zikmunda Vilém Zajíc z Házmburka a v roce 1424 byla zdejší komenda s obcí zapsána pánům z Plavna. Král Ladislav zastavil Blatno roku 1454 Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic a v roce 1455 bylo zapsáno majiteli Chomutovského panství Janu Caltovi z Kamenné Hory. Právě v roce 1455 je poprvé zmíněn zdejší gotický kamenný hrad s valem a příkopem. Hrad byl za neznámých okolností pobořen a opuštěn, jelikož již v roce 1460 je uváděn jako hrad pustý. V roce 1560 prodal Jan z Veitmile Chomutovské panství arcivévodovi Ferdinandovi. Jan si však ponechal ves Blatno, kde nechal původní hrad přestavět na renesanční zámek. V roce 1564 zapsali Janovi sestry zejší zboží Václavu z Lobkovic, který v té době držel panství Duchcov. Václavův syn Adam Havel ale zámek již roku 1587 prodal Bohuslavu Jáchymovi Hasištejnskému, který jej vyměnil ihned s Jiřím z Lobkovic. Jiřímu byly roku 1594 veškeré statky zkonfiskovány císařem Rudolfem II. za zradu. Do roku 1606 spravovala toto panství císařská komora, od které zakoupil zdejší panství Adam Hrzán z Harasova. Pravděpodobně v roce 1640, ale s jistotou i v roce 1645 byl tento zámek vydrancován a pobořen Švédskými vojsky. Následně na místě původní zříceniny nechal vystavět roku 1707 Jáchym Adam Ondřej z Lichtenětejna barokní zámek podle plánů pro mě neznámého autora na půdorysu tvaru L. Právě v tomto zámku byla roku 1773 zřízena první lesnická škola v Rakousku-Uhersku, kterou založil rottenhanský lesmistr Jan Ignác Ehrenwerth. Postupem času však tento zámek sešel, a tak jej nechal někdy v průběhu 70. Let 19. století Gottfried Hohenloh-Lauenburk obnovit. Tato obnova setřela původní barokní vzhled zámku, ale také zasypala většinu původního příkopu. Další přestavby se dočkal zámek v letech 1903 – 1904, kdy bylo zbouráno původní první patro zámku a zámek byl secesně upraven do své současné podoby. Po konci 2. světové války začal zámek sloužit jako správa polesí Blatno, kterou následně vystřídal obecní úřad, který zde sídlil i v době mé návštěvy.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. Rudolf Anděl

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/byvala-komenda-radu-nemeckych-rytiru-23448346

Dojmy: Zámek, který momentálně moc zámek nepřipomíná, ale má velmi bohatou historii.

Mapa

Fotografie

zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
zámek Blatno v Blatně
×