logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Blahuňov dům čp. 16 krucifix

Blahuňov - krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento kamenný kříž se skládá ze dvou barokních částí, které k sobě nepatří. Podstavec byl vytvořen pro mě neznámým autorem dle letopočtu na podstavci roku 1797 na náklady Josefa Dodela (či Rodela) ze vsi Naše. Kříž byl vztyčen někde mezi vesnicemi Krbice a Naší. Vrcholová část kříže je od pro mě neznámého autora a vytvořen pro mě neznámo kdy. Celý tento kříž byl přesunut na současné místo někdy v průběhu 3. čtvrtiny 20. století, kdy byly tyto dvě vesnice srovnány se zemí v rámci uhelné těžby. I když je složen ze dvou různých částí, i tak tento kříž připomíná pobožnost místních původních obyvatel a také dnes již zaniklé obce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahu%C5%88ov

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kamenny-kriz-20666973

Dojmy: Krásný barokní kříž, který je složen ze dvou různých částí.

Mapa

Fotografie

krucifix v Blahuňově
krucifix v Blahuňově
krucifix v Blahuňově
krucifix v Blahuňově
krucifix v Blahuňově
krucifix v Blahuňově
×