logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Blatno fara krucifix

Blatno - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Stavba tohoto kostela zasvěcenému Archandělu Michaelovi začala roku 1782 pod vedením kadaňského stavitele Jana Václava Kosche. Již roku 1784 byl tento barokní kostel vysvěcen. Současná podoba je výsledkem rekonstrukce z roku 1892. Hlavní oltář byl postaven v roce 1775. Kostel má obdélnou loď s plochým stropem, ukončenou uvnitř půlkruhovým presbytářem. Na vnější straně je presbytář trojboký. Čtvercová sakristie stojí na jižní straně a v jejím patře je oratoř. K západnímu průčelí je připojena hranolová věž. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo postupně buď rozkradeno či zničeno. Po mnoha letech chátrání se od roku 2013 provádí rekonstrukce, jejíž předpokládaná cena bude 15 miliónů korun. Před devastací kostela se uvnitř nacházel oltář z roku 1775 s mladším obrazem svatého Michaela a za ním byl na zdi namalovaný iluzívní oltář z doby výstavby kostela. Z stejné doby pocházela také ornamentální malba na půlkruhovém vítězném oblouku. Zařízení doplňovaly dva novodobé boční oltáře, kazatelna, rokokové varhany ze druhé poloviny osmnáctého století a křtitelnice od mosteckého V. Pedrasche ze druhé poloviny devatenáctého století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Blatno_u_Chomutova)

Dojmy: Malebný kostel, který je naštěstí postupně zachraňován.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
kostel sv. Michaela v Blatně
×