logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Blatno dům čp. 8 dům čp. 11

Blatno - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém krušnohorském slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté šindelovým bedněním a sedlovou střechou. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Malebná lidová usedlost, která si dodnes zachoval svůj původní ráz.

Mapa

Fotografie

dům čp. 9 v Blatně
dům čp. 9 v Blatně
dům čp. 9 v Blatně
×