logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Březenec dům čp. 36

Březenec - dům čp. 27

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté valbovou střechou. Na mapě katastru bylo zachyceno i velké množství hospodářských budov, podle čehož typuji že tato stavba sloužila jako místní hostinec. Svůj původní vzhled si tato usedlost zachovala pak do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 27 v Březenci
dům čp. 27 v Březenci
dům čp. 27 v Březenci
dům čp. 27 v Březenci
dům čp. 27 v Březenci
×