logo prehis.cz Cestování okres Cheb Zádub Závišín

Zahrádka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Zahrádka, známá v němčině jako Sahrat, je malebná vesnička, která se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Teplá. Její historie sahá až do roku 1183, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Vesnice byla založena jako okrouhlice, což znamená, že usedlosti byly postaveny kolem kruhové návsi.

V roce 1273 potvrdil papež Řehoř X. ve své listině, že Zahrádka je majetkem kláštera v Teplé. Avšak v roce 1543 byl klášter nucen pronajmout vesnici Janu Loketskému z Bezdružic, aby ji později opět vykoupil. Od té doby až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století byla vesnice v majetku kláštera Teplá. V té době zde žilo celkem 143 obyvatel.

Po zrušení patrimoniální správy se Zahrádka stala součástí obce Staré Sedlo, kam patřila až do roku 1880. Poté se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1974. Pak se stala součástí obce Staré Sedlo a o rok později, v roce 1975, se stala součástí města Teplá, kam patří dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 13 obyvatel. Zahrádka je tedy příkladem vesnice s bohatou historií a malým počtem obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahr%C3%A1dka_(Tepl%C3%A1)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

brána v Zahrádce
dům čp. 11 v Zahrádce
dům čp. 12 v Zahrádce
dům eč. 1 v Zahrádce
dům eč. 2 v Zahrádce