logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vysoká Zahrádka

Zádub

Informace

Navštíveno: 25. 12. 2018

Historie: Zádub (německy Hohendorf) je vesnice a součást obce Zádub-Závišín nacházející se asi 3 km východně od Mariánských Lázní. Podle německé kroniky z roku 1935, která se odvolává na podstatně starší, již neexistující Dorschnerovu kroniku, se jedná zřejmě o nejstarší vesnická sídla v oblasti. Významný archeologický nález, nalezený roku 1936, kolových staveb na dně Podhorního rybníka nevylučuje možnost předslovanské kultury. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273. Jedná se o bulu papeže Řehoře X. z 23. května toho roku. Tato uvádí obce Zadubo a Zavissino (sousední vesnice, dnes Závišín). V této době patřila klášteru v Teplé, ale založena byla buď vladykou Hroznatou či jeho otcem Sezemou. Největší utrpení této vsi přišlo v průběhu třicetileté války, kdy byla tato vesnice nejvíce postiženou v širokém okolí. Nejen že byla několikrát vypleněna procházejícími jak cizími, tak vlastními vojsky, ale také zde udeřilo několik hladomorů a morových ran. Čím tato vesnice nejvíce proslula byla údajně tisíciletá lípa, kterou popisuje i královehradecký básník Karel Sudimír Šnajdr. Údajně měla lípa obvod 29 metru a ve vnitřní dutině lípy byla zřízena kaple, do které se údajně vešlo 45 osob. Ať je toto pravda či ne, tak v roce 1821 byla tato lípa silným větrem zničena. Vesnice patřila Tepelskému klášteru až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala součástí obce Závišín, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Její samostatnost ji vydržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Zádub-Závišín, kam spadá do současnosti. Zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 544 obyvatel, tak po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války zde bylo v roce 1950 jen 280 obyvatel, jejichž počet následně klesal. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 177 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1dub_(Z%C3%A1dub-Z%C3%A1vi%C5%A1%C3%ADn)

Zdroj: https://www.zadubzavisin.cz/historie-obce

Dojmy: Větší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kovárna ve Zádubu
krucifix ve Zádubu
pomník obětem 1. světové války ve Zádubu