logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vonšov Vysoká

Výhledy

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Výhledy, známé také jako Steingrün v němčině, jsou malebná vesnice, která se nachází zhruba 4 km severně od Hazlova. Její historie sahá až do roku 1395, kdy byla poprvé zmíněna. Vesnice byla založena na místě, kde kdysi stál hustý les.

V roce 1526 se Výhledy staly součástí panství chebského rodu Šliků. Avšak již v roce 1539 byla označena za nevýnosnou a pustou. V roce 1629 se vesnice stala majetkem Hazlova, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

Po zrušení patrimoniální správy se Výhledy staly součástí obce Skalka. V roce 1900 se však osamostatnily a staly se samostatnou obcí. V roce 1930 zde žilo 572 obyvatel, převážně německé národnosti. Avšak druhá světová válka a následný odsun německého obyvatelstva vesnici téměř vylidnily. Po dosídlení v roce 1947 zde žilo pouze 61 obyvatel.

V roce 1961 se Výhledy opět staly součástí obce Hazlov, kam patří dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 48 obyvatel. Tato vesnice, ač malá, je plná historie a příběhů, které čekají na to, aby byly vyprávěny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDhledy_(Hazlov)

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/vyhledy/vyhledy_historie.htm

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se severně od Hazlova, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

krucifix ve Výhledech
pomník obětem 1. světové války ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech