logo prehis.cz Cestování okres Cheb Výhledy pomník obětem 1. světové války

Výhledy - tvrz Výhledy

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Výhledy, malebná vesnice s bohatou historií, se poprvé objevuje v písemných záznamech v roce 1224. Tehdy rytíř Bedřich z Hazlova daroval desátky z této vsi klášteru ve Valdsassenu. O století později, v roce 1322, král Jan Lucemburský připojil Výhledy jako součást Chebska k Českému království.

V průběhu 14. století byla v obci založena vodní tvrz. Tato drobná opevněná stavba roubeného slohu byla obehnána vodním příkopem, což jí dodávalo charakter pevnosti. Na počátku 16. století se vesnice dostala do vlastnictví rodu Viršperků. V roce 1526 ji zakoupil Jeroným Šlik.

Nicméně, v roce 1539 se Výhledy uvádějí jako pustá ves. Existuje domněnka, že ves vyplenil loupeživý rytíř Jiří Zedtwitz z Podhradí, který v té době vedl válku proti Chebsku. Je možné, že právě v tomto období zanikla zdejší tvrz.

Přesto se do dnešních dnů zachovalo okrouhlé tvrziště, které je z části na zahradě domu čp. 10. Kromě toho se dochovaly i zbytky vodního příkopu, které navazují na místní návesní rybník. Tyto pozůstatky nám připomínají bohatou historii této vesnice.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Dodnes zachované tvrziště, o kterém se nezachovali dodnes žádné informace.

Mapa

Fotografie

tvrz Výhledy ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech
tvrz Výhledy ve Výhledech
×