logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vernéřov pomník obětem 1. světové války

Vernéřov - PP Vernéřovské doly

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Vernéřov, malebné místo s bohatou historií těžby, se poprvé objevuje v záznamech 9. března 1490. Tehdy bratři Vít a Oldřich Zedtwitzové získali od krále Vladislava Jagelonského povolení otevřít a vlastnit doly na zlato, stříbro a jiné kovy. Těžba začala sběrem z potoků a postupně se přesunula do podzemí.

V průběhu 16. století Adam Zedwitz ve svém dopise uvádí, že těžba cínu upadá. Proto povolil přestavbu stoupy na drcení rudy na mlýn. Kryštof Karel Ludvík Adam Zedtwitz si pak v roce 1700 nechal zapsat do obchodního rejstříku zdejší doly a těžbu nerostů. Avšak těžba v Vernéřově postupně utichla.

V letech 1954 až 1958 se zde prováděl geologický průzkum s cílem ověřit zásoby rud a možnost obnovení těžby. Práce byly zastaveny kvůli malému rozsahu zrudnění. V roce 1999 byla vyhlášena přírodní památka Vernéřovské doly o rozloze 0,26 ha, která chrání unikátní horninu tvořící zdejší odval po těžbě.

Toto ložisko lithných a cínových rud, tvořené křemen-amblygonit-mikroklinovým žilníkem uloženým v pararulách, je mineralogicky velmi zajímavé. V České republice představuje zcela výjimečný paragenetický typ. Většina českých geologů jej řadí k pegmatitům se zvláštními rysy. Tím zvláštním rysem je obohacení pegmatitu pozdějšími hydrotermálními procesy s přínosovou periodou cínu, mědi, železa, zinku a molybdenu. Zmíněný amblygonitový pegmatit s rudními minerály, konkrétně například kasiteritem, byl v minulosti předmětem těžby. Hlavní žíla má mocnost 50 až 70 cm a celkovou délku přibližně 1 km. Podobný typ ložiska je známý pouze z Portugalska a z Uralu v Rusku. Tato historie těžby v Vernéřově je fascinující a ukazuje, jak se těžba vyvíjela a ovlivňovala krajinu a komunitu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%A9%C5%99ovsk%C3%A9_doly

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/vernerov/vernerov_historie.htm

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, která chrání zdejší ložiska a odval.

Mapa

Fotografie

PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
PP Vernéřovské doly ve Vernéřově
×