logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tuřany dům čp. 3

Tuřany - Krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento litinový kříž umístěný v kamenném podstavci byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 4. čtvrtiny 19. století či v 1. čtvrtině 20. století, jelikož ještě není zachycen na mapě III. Vojenského mapování z let 1877 - 1880. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral a pravděpodobně byl i ničen. Tak se do dnešních dnů zachoval velmi sešlý podstavec kříže, na kterém jsou jen špatně čitelné zbytky nápisů. Co se týče toho co se stalo s litinovým křížem, tak jeho osud je neznámý.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

Krucifix v Tuřanech
Krucifix v Tuřanech
Krucifix v Tuřanech
×