logo prehis.cz Cestování okres Cheb Teplá dům čp. 18 dům čp. 62

Teplá - dům čp. 61

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: V malebném městě Teplá, kde historie ožívá na každém rohu, stojí dům s fascinující minulostí. Jeho původ je zahalen tajemstvím, neboť přesný rok jeho výstavby zůstává neznámý. Tento dům však prošel zkouškou ohněm v roce 1794, kdy požár pohltil většinu města.

Na konci 18. století, kdy se popel a kouř dávno rozplynuly, byl dům od základů přestavěn v barokním stylu. Tato přestavba mu vtiskla jeho současnou podobu - patrovou stavbu s polovalbovou střechou, která dodnes dominuje městskému panoramatu.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války prošel dům další transformací. Během druhé poloviny 20. století sloužil jako prodejna masa a sklady, což odráží proměnlivou dynamiku doby.

Dnes tento dům, který přežil požár, válku a čas, slouží jako domov. Jeho zdi, plné příběhů a historie, nyní poskytují útočiště těm, kteří hledají trvalé bydlení. A tak pokračuje jeho příběh, stejně jako příběh města Teplá.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20492234

Dojmy: Zajímavé stavení, které je součástí zdejšího náměstí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 61 v Teplé
×