logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tuřany dům čp. 3

Tuřany - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malebné vesnici Tuřany se nachází usedlost, která je skvělým příkladem Chebské lidové architektury. Tato usedlost, která byla původně postavena jako obytné stavení s chlévy kolem roku 1800, je ukázkou dovednosti a uměleckého vkusu své doby.

Obytné stavení je dvoupatrová stavba, kde přízemí je postaveno z lomového kamene a je zakončeno roubeným věncem. Nad tímto věncem je bohatě zdobené hrázděné patro, které dodává stavbě jedinečný vzhled. Střecha je sedlová a je zakončena nádherně zdobenými hrázděnými štíty.

V průběhu 19. století bylo k obytnému stavení přistavěno hospodářské stavení, které bylo také postaveno ve stejném stylu. Toto stavení je také dvoupatrové, s přízemím z lomového kamene a roubeným věncem. Hrázděné patro tohoto stavení má jednu unikátní vlastnost - zachovanou hrázděnou pavlač. Stejně jako obytné stavení, i hospodářské stavení je kryté sedlovou střechou a je zakončeno bohatě zdobenými hrázděnými štíty.

Tyto dvě stavby jsou spojeny vjezdovou branou, která uzavírá celý areál. Bohužel, v druhé polovině 20. století tento areál poněkud zchátral. Nicméně, v průběhu druhého dvacetiletí 21. století prošel areál krásnou renovací a dnes opět září v plné kráse.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20234413

Dojmy: Nádherná vesnická hrázděná usedlost.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
dům čp. 1 v Tuřanech
×