logo prehis.cz Cestování okres Cheb Teplá Boží muka

Teplá - bitva u Teplé

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Bitva, nebo spíše šarvátka u Teplé byla důsledek většího Švédského tažení v roce 1647. Vše začalo na jaře roku 1647, kdy se vydala švédská armáda pod vedení generála Wranglera ze zimoviště ve Schweinfurtu dobýt město Cheb. Město Cheb pak bylo dobyto v létě dne 17. července 1647. Císařská armáda vyrazila na pomoc Chebu dne 3. července pod vedením Petra Melandra z Holzapplu. Díky zpožděním posil, se pokusil Holzapfel za přítomnosti císaře Ferdinanda III. o osvobození Chebu. Císařské vojsko zde utrpělo porážku, a císař dokonce málem padl do zajetí. Díky tomu se císařské vojsko stáhlo až k Tachovu. Za nimi se vydalo Švédské vojsko, které již dne 14. srpna došlo až k Plané, kde dobylo hrad Třebel. Tento hrad začalo dne 18. srpna ostřelovat, který byl ostřelován po dobu tří dní. Ale veškeré šarvátky končili neustále plichtou. Co způsobilo zvrat byl nedostatek proviantu, tedy hlad a vyčerpání vojáků. Díky tomu se švédská vojska stáhla a Planou opustila již 6. září. Obě vojska postupovala tak společnou cestou směrem k Teplé. Císařské vojsko se usídlilo ve městě Teplé, kde si postavilo opevnění a palposty a Švédské vojsko si pak postavilo opevnění poblíž vesnice Beranov kam došlo dne 10. září. Na tomto poli pak docházelo k jednotlivým vojenským operacím. První potyčku vyvolalo císařské vojsko, které zaútočilo na Švédské vojsko, ale odešlo s nepořízenou. Což je zajímavé, jelikož švédské šance nebyli ještě dokončené. Dalšího dne v noci se pak pokusili císařští vojáci o další útok na Švédské vojsko, ale to opět útok úspěšně odrazilo. Celé boje zde pak trvali celkem 12 dní a celkem zde bojovalo na obou stranách 80 000 mužů. Během těchto bojů vyhrála nakonec Švédská vojska a císařské vojsko bylo nucené se stáhnout. Toho využilo Švédské vojsko, které vyplenilo zdejší vesnice, město a klášter a následně se stáhlo směrem na sever.

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/88363/

Dojmy: Místo bitvy, které není bohužel zachyceno na mapách.

Mapa

Fotografie

bitva u Teplé
bitva u Teplé
bitva u Teplé
bitva u Teplé
bitva u Teplé
bitva u Teplé
×