logo prehis.cz Cestování okres Cheb Spálená Stará Voda

Stanoviště

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Stanoviště, známé také jako Stanowitz v němčině, je malebná vesnice, která se nachází jen 2 km jihovýchodně od Mariánských Lázní. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do dob slovanského Lužanského osídlení. Vladyka Hroznata, který vesnici vlastnil, ji předal klášteru v Teplé, který sám založil.

První písemná zmínka o Stanovišti pochází z 23. května 1273, kdy papež potvrdil vesnici jako majetek kláštera v Teplé. Vesnice byla založena jako okrouhlice a svůj původní vzhled si zachovala až do dnešních dnů.

V roce 1530 se vesnice stala majetkem Jana Pluha z Rabštejna a na Bečově, který ji držel až do roku 1549. Poté vesnici získal rod Šliků v roce 1556. Později se vesnice opět stala majetkem kláštera v Teplé.

Klášter vlastnil vesnici až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se Stanoviště stalo součástí obce Úšovice. Vesnice byla součástí Úšovic až do roku 1950, kdy se stala součástí města Mariánské Lázně, kam spadá až do současnosti.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 39 obyvatel, což dokazuje, že i přes svou malou velikost, Stanoviště zůstává živou a prosperující komunitou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanovi%C5%A1t%C4%9B_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_stanoviste,416

Dojmy: Maličká vesnička, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka ve Stanovišti
dům čp. 9 ve Stanovišti
krucifix ve Stanovišti
krucifix ve Stanovišti
krucifix ve Stanovišti
obora Stanoviště ve Stanovišti