logo prehis.cz Cestování okres Cheb Stanoviště krucifix krucifix

Stanoviště - krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: V malebné vesnici Stanoviště, kde se čas zdá být zastaven, stojí jednoduchý litinový kříž. Jeho bohatě zdobený podstavec je svědkem mnoha příběhů a změn, které vesnice zažila. Kříž byl vytvořen v roce 1854 jako symbol slávy boha, který bdí nad obyvateli vesnice.

Avšak s koncem 2. světové války a odsunem německého obyvatelstva se osud tohoto kříže dramaticky změnil. Bez péče a údržby začal kříž postupně chátrat. Kolem roku 1980 byl dokonce povalen a zůstal ležet opuštěný.

Přesto se osud tohoto kříže nakonec obrátil. Během 90. let 20. století nebo v prvním desetiletí 21. století byl kříž obnoven. Dnes opět hrdě stojí ve vesnici, připomínka minulosti a symbol naděje pro budoucnost. A tak pokračuje jeho příběh, zapsaný v kameni a čase.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_stanoviste,416

Dojmy: Zajímavý kříž, který má velmi bohatě zdobený podstavec.

Mapa

Fotografie

krucifix ve Stanovišti
krucifix ve Stanovišti
krucifix ve Stanovišti
×