logo prehis.cz Cestování okres Cheb Starý Rybník hrad Starý Rybník socha sv. Jana Nepomuckého

Starý Rybník - kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: V malebné vesnici Starý Rybník se nachází kaplička, která je skvostem barokní architektury. Byla postavena v roce 1776, ale bohužel, autor tohoto díla zůstává neznámý. Po druhé světové válce, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto, kaplička přestala být udržována. Postupně začala chátrat a její vnitřní zařízení bylo buďto rozkradeno, nebo zničeno.

Ale jako fénix vstala z popela. Buď v 90. letech 20. století, nebo v prvním dvacetiletí 21. století byla kaplička obnovena a znovu září ve své původní kráse. Tento příběh je připomínkou toho, jak historické památky procházejí časem a jak se mění jejich význam a účel. Kaplička ve Starém Rybníku je důkazem toho, že i když jsou některé věci opuštěny a zapomenuty, mohou být znovu objeveny a obnoveny pro budoucí generace.

Zdroj: https://www.skalna.cz/turista/historicke-pamatky/kaplicka-v-mistni-casti-stary-rybnik-88cs.html

Dojmy: Drobná kaplička, která byla postavena před zdejším zámkem.

Mapa

Fotografie

kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
kaple Panny Marie ve Starém Rybníku
×