logo prehis.cz Cestování okres Cheb Starý Rybník dům eč. 8 kaple Panny Marie

Starý Rybník - hrad Starý Rybník

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Hrad Starý Rybník, nacházející se ve stejnojmenné vesnici, je historickou památkou s bohatou minulostí. Jeho založení se datuje kolem roku 1360 a jeho prvním známým majitelem byl Rabe z Mechelsgrünu. Hrad byl navržen jako vodní hrad, chráněný z jedné strany dvěma rybníky a z druhé strany hlubokým příkopem a mostem.

V roce 1386 se hrad dostal do rukou rodiny Franckengrünerů, měšťanů z Chebu. Později, v roce 1470, se majiteli stali Perglarové z Perglasu. Dalším významným majitelem byla rodina Gumerauerů, měšťanů z Chebu, kteří hrad získali v roce 1483 a vlastnili jej až do roku 1497. Tato rodina pak připojila panství Starý Rybník k sousednímu panství Vildštejn.

V 15. století prošel hrad pozdně gotickými úpravami. Následně se majitelem stal Jan z Wallbachu a po něm v roce 1501 Jan z Brambachu, který hrad vlastnil až do roku 1550. Po něm se majiteli stali Vidršpergárové, kteří hrad vlastnili až do roku 1594. V 16. století prošel hrad renesančními úpravami.

V roce 1594 získali hrad s panstvím Trautenberkové, které v roce 1663 vystřídali Hartenberkové. V roce 1787 zakoupil hrad Georg Johann Wilhelm. Bohužel, v roce 1792 do hradu udeřil blesk a hrad shořel. Od té doby nebyl hrad udržován a postupně chátral.

Přesto se dodnes zachoval kamenný vstupní most, zbytky bývalé brány a také pozůstatek palácové budovy, ve které se zachoval pozůstatek křížové klenby podepřené dvojicí osmihranných sloupů. Tato historická památka tak stále připomíná svou bohatou minulost a význam, který kdysi měla.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Rybn%C3%ADk_(hrad)

Zdroj: https://www.skalna.cz/turista/historicke-pamatky/hrad-ve-starem-rybniku-altenteich-82cs.html

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-stary-rybnik/texty?tid=6643&pos=450

Zdroj posledních 4 fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Rybn%C3%ADk_(hrad)

Dojmy: Krásná zřícenina, u které jsem si byl nucen pro nepřístupnost zapůjčit čtyři fotografie.

Mapa

Fotografie

hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
hrad Starý Rybník ve Starém Rybníku
×