logo prehis.cz Cestování okres Cheb Slatina dům čp. 146/6a obora Slatina

Slatina - kavárna Amerika

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Zdejší lázeňský park byl vytvořen na konci 19. století po vzoru anglických parků Metternichovým zahradníkem Stadlerem a městským zahradníkem Antonínem Soukupem. Právě v centru tohoto parku byla vystavěna výletní kavárna Amerika. Tato restaurace byla pak vystavěna podle plánů Chebského architekta Karla Haberzettla v roce 1899. Tento muž se při výstavbě této kavárny pak inspiroval zdejší typickou hrázděnou architekturou a takto i pojal tuto stavbu. Již v roce 1934 se tato stavba dočkala svého rozšíření podle plánů Františkolázeňského architekta Ernsta Engelhardta, čímž získala svou malebnou podobu. Po celou dobu své existence pak tato kavárna nezměnila svůj účel, a slouží tak i dnes jako restaurace.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/vyletni-restaurace-11160070

Dojmy: Nádherná pravděpodobně hrázděná stavba.

Mapa

Fotografie

kavárna Amerika ve Slatině
kavárna Amerika ve Slatině
kavárna Amerika ve Slatině
kavárna Amerika ve Slatině
×