logo prehis.cz Cestování okres Cheb Slatina Boží muka kavárna Amerika

Slatina - dům čp. 146/6a

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: V malebné vesničce Slatina se nachází usedlost, která je dokonalým příkladem Chebského lidového stylu. Tato usedlost, která byla postavena nejpozději v první polovině 19. století, jak dokládají mapy katastru z let 1824 – 1843, je možná ještě starší.

Usedlost byla původně navržena jako uzavřený dvůr, skládající se z obytného a hospodářských stavení. Dnes se v původní podobě dochovalo pouze obytné stavení. Tato přízemní roubená stavba je pokryta sedlovou střechou a je zdobena bohatě vyřezávaným hrázděným štítem, což je typické pro tento region.

Z hospodářských stavení se bohužel do dnešních dnů nedochovalo nic. Dvě z nich pravděpodobně zanikly v průběhu druhé poloviny 20. století a jedno bylo přestavěno na patrovou zděnou obytnou stavbu. Tato změna ukazuje, jak se vesnický život vyvíjel a přizpůsoboval se moderním dobám. Přesto však usedlost stále uchovává svůj původní kouzlo a historický význam.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 146/6a ve Slatině
dům čp. 146/6a ve Slatině
dům čp. 146/6a ve Slatině
dům čp. 146/6a ve Slatině
dům čp. 146/6a ve Slatině
×