logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalka u Chebu Goethova štola Jahnův dvůr

Skalka u Chebu - hrad Skalka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Skalka u Chebu, vesnice s bohatou historií, se poprvé objevuje v písemných záznamech v roce 1299, kdy ji vlastnil Jindřich Paulsdorfer. Vesnice prošla rukama několika majitelů, včetně Konráda z Najperka, který ji postoupil pánům z Plavna dne 28. ledna 1301, než se stala majetkem chebského měšťana Mikuláše Hüllera v roce 1338.

Mikuláš Hüller je možná zakladatelem gotické tvrze v Skalce, která je poprvé připomínána za jeho vlády. Nedaleko této tvrze, na skalnatém ostrohu nad ní, byl založen gotický hrad, jehož původní název a doba založení zůstávají neznámé. Tento hrad je známý pod různými názvy, včetně Pürstenštejn, Losburg a Rollenburg.

V roce 1356 prodal Mikuláš Hüller tvrz Skalka Rüdigerovi ze Sparnecku, který ji hned prodal císaři Karlu IV. Díky tomuto kroku se Skalka dostala opět do majetku Mikuláše Hüllera, který byl synem Mikuláše Hüllera, který Skalku držel před rokem 1356. Následně po Mikuláši se stala Skalka majetkem Chebské rodiny Frankengrünerů, kteří zde propůjčili jeden dvůr Jindřichu Paulsdorferovi roku 1446.

Na zdejší tvrzi se usídlili loupežníci, proti kterým vyšlo Chebské vojsko roku 1451, které tuto tvrz oblehlo a zničilo. Obránci tvrze následně skončili na šibenici. Stejný osud pak postihl i gotický hrad, který se nacházel nad tvrzí. K obléhání Chebským vojskem, dobytí a vypálení pak došlo roku 1500. V této době pak také zanikl zdejší hrad.

Rodina Frankengrünerů prodala roku 1540 Skalku městu Cheb, které zde nechalo již v roce 1543 založit věhlasnou papírnu, která byla nejstarší papírnou na území Čech. Tato papírna pak byla založena u zdejší tvrze a v místech tvrze pak byla zřízena sušárna. Papírna zde pak stála a fungovala až do 2. světové války. Následně byla spolu s pozůstatky tvrze zatopena přehradou Skalka roku 1960. Co se týká hradu, tak se dodnes zachoval mohutný hradní příkop s valem a plošina, na které stál samotný hrad s obytnou stavbou.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek.

Dojmy: Pozůstatek hradu, který je do dnešních dnů krásně zřetelný.

Mapa

Fotografie

hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
hrad Skalka ve Skalce u Chebu
×