logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalka u Chebu hrad Skalka

Skalka u Chebu - Goethova štola

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: V roce 1806 se slavný Johann Wolfgang Goethe vydal na cestu k sopce u vesnice Skalka u Chebu. S sebou měl spis Ignáce Antonína Borna z roku 1773, který byl adresován hraběti Františku Josefu Kinskému a pojednával o vyhaslé sopce u města Chebu. Goethe, inspirovaný tímto spisem, začal přemýšlet o tom, že tento kopec mohl vzniknout jako sopka, a ne usazováním hornin.

Goethe se k této sopce vrátil ještě v letech 1811, 1820 a 1822. Během své návštěvy v roce 1822, kdy byl doprovázen hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem a chebským radou Šebastiánem Grünerem, navrhl Goethe Šternberkovi, aby zde razil štolu. Tato štola by potvrdila, že se jedná o sopku.

Nicméně, kvůli finanční náročnosti byla tato štola dlouhá 300 metrů dokončena až po Goethově smrti, v roce 1837. Na vstupní portál této štoly byl umístěn nápis v němčině, který v překladu znamená: „Přátelům přírody věnoval hrabě Kašpar Šternberk – 1837“.

S postupem času byly tyto štoly zavaleny, ale vstup do štoly s kouskem původní štoly se zachoval do současnosti. Tento příběh je svědectvím o fascinaci přírodou a vědou, kterou sdíleli Goethe a jeho současníci.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_h%C5%AFrka

Dojmy: Zajímavé místo, které definitivně potvrdilo, že se jedná o sopku.

Mapa

Fotografie

Goethova štola ve Skalce u Chebu
Goethova štola ve Skalce u Chebu
Goethova štola ve Skalce u Chebu
×