logo prehis.cz Cestování okres Cheb Pomezí nad Ohří pomník Václava Königsmarka

Pomezí nad Ohří - PR Pomezní rybník

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Pomezní rybník, umělá vodní nádrž ležící na hranici s Německem, je přírodní rezervací, která se rozprostírá na ploše 1,76 ha. Tato rezervace, vyhlášená v roce 1990, se nachází na území obce Pomezí nad Ohří v okrese Cheb.

Jako významné biocentrum je Pomezní rybník domovem pro řadu vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Mezi nejvýznamnější patří ďáblík bahenní. Dalšími ohroženými a vzácnými druhy, které zde najdeme, jsou vachta trojlistá, rdest alpský, rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, klikva bahenní, zevar nejmenší a zábělník bahenní.

V oblasti se také vyskytuje několik druhů obojživelníků, včetně silně ohroženého čolka velkého a ropuchy obecné. Středem Pomezního rybníka prochází státní hranice, což z něj činí jedinečné místo.

Rezervace se nachází na území dvou geomorfologických celků. Severní část s vlastním Pomezním rybníkem leží v Chebské pánvi, zatímco jižní část se nachází ve Smrčinách. Toto chráněné území bylo vyhlášeno s cílem ochránit a zachovat vodní tok, mokřadní společenství a samotný rybník.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomezn%C3%AD_rybn%C3%ADk

Dojmy: Krásná přírodní rezervace, která i když je uměle vytvořená, tak je nádherná.

Mapa

Fotografie

PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
PR Pomezní rybník v Pomezí nad Ohří
×