logo prehis.cz Cestování okres Cheb Podhrad Podlesí

Podhradí

Informace

Městský erb:

545px-Podhradí_CoA_CZ

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Podhradí, známé také jako Neuberg, je obec ležící 4 km severně od města Aš. Její historie sahá až do roku 1288, kdy císař Rudolf Habsburský předal hrad Neuberg jako léno pánům z Plavna po smrti jeho majitele, Albrechta z Neubergu. Za vlády Karla IV. byl hrad napaden a rozbořen, ale později byl opraven.

V roce 1392 zdědil Podhradí Konrád ze Zedtwitz, manžel Hedviky z Neubergu. Podhradí se stalo centrem vlády Zedtwitzů na Ašsku, kteří postupně skupovali většinu ašského území. V roce 1422 vyjmul císař Zikmund Lucemburský všechna Zedtwitzká území ze soudních pravomocí města Chebu jako poděkování za to, že se Zedtwitzové neúčastnili husitských válek.

V roce 1610, po velkém požáru, přestalo být Podhradí centrem Zedtwitzkého ašského panství. Rodina se rozdělila na několik částí, které se přesunuly do nově vzniklých zámků v Kopaninách, Smrčině, Doubravě, Aši a dvou zámků v Podhradí. Tento stav zůstal víceméně ustálený až do roku 1945.

V roce 1717 byla v Podhradí postavena nová škola, která již nestojí. V současné době v Podhradí škola není kvůli nedostatku žáků. V 18. a 19. století nabývalo Podhradí na síle. V polovině 19. století zde žilo téměř dva tisíce obyvatel, kteří se živili především v textilních továrnách, papírnách a v zemědělství. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí.

V roce 1902 byl při požáru zničen Horní zámek včetně pivovaru a již nebyl nikdy obnoven. Spodní zámek byl zničen o pár let později. Zbytky z obou zámků a hradu dlouho chátraly, ale od 21. století se obec snaží zachraňovat alespoň tyto ruiny.

Po konci 2. světové války byli místní obyvatelé odsunuti a obec byla dosídlena obyvateli z vnitrozemí, což vedlo k obrovskému poklesu obyvatel. Zatímco v roce 1930 zde žilo 2002 obyvatel, v roce 1947 zde bylo již jen 540 a jejich počet neustále klesal, až nakonec v roce 2006 zde žilo jen 175 obyvatel. V roce 1961 se tato obec stala součástí obce Kopaniny a v roce 1976 se stala součástí města Aš. Nakonec se však v roce 1990 stala samostatnou obcí a podle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 188 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhrad%C3%AD_(okres_Cheb)

Dojmy: Dříve velká obec, ve které se nachází majestátní hrad.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dolní zámek v Podhradí
Horní zámek v Podhradí
hrad Neuberg v Podhradí
kostel Dobrého Pastýře v Podhradí
pomník obětem 1. světové války v Podhradí
pomník obětem válek v Podhradí
smírčí kříž 0020 v Podhradí
smírčí kříž 0021 v Podhradí