logo prehis.cz Cestování okres Cheb Podhradí smírčí kříž 0020

Podhradí - smírčí kříž 0021

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem a neznámo kdy. Kříž byl vztyčen jako upomínka na smrt čeledína, kterému se splašili koně s pluhem a usmýkali ho až na toto místo, kde svým zraněním podlehl. Na místě jeho smrti pak byl vztyčen tento kříž, který zdobí dnes již špatně čitelný reliéf radlice. Samotný smírčí kříž má na výšku 97 cm, na šířku 99 cm a tloušťku 20 cm.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, o kterém víme proč byl vztyčen.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0021 v Podhradí
smírčí kříž 0021 v Podhradí
smírčí kříž 0021 v Podhradí
×