logo prehis.cz Cestování okres Cheb Podhrad smírčí kříž 1795 zajatecký hřbitov

Podhrad - smírčí kříž 1796

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen pro mě neznámo kým, kdy, kde a proč. Jisté je že byl někdy v 19. století přenesen v důsledku výstavby železnice na současné místo. V průběhu času se ale tento kříž ztratil ale nakonec byl objeven v roce 1998 společností pro výzkum smírčích křížů na tomto místě pod zemí. Dodnes se pak z tohoto kříže zachovalo jen torzo, které má na výšku 65 cm, šířku 46 cm a tloušťku 30 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Podhrad.html

Dojmy: Dnes již torzo kříže, které se nachází ve společnosti dalších smírčích křížů.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 1796 v Podhradu
smírčí kříž 1796 v Podhradu
smírčí kříž 1796 v Podhradu
×