logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mnichov Siardova kaple sloup se sochou Panny Marie

Mnichov - Siardův pramen

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Od nepaměti je v okolí Mnichova známa pramenitá studánka, která je proslulá svou čistotou. Tato studánka, která se nachází u kaple sv. Siarda, byla poprvé písemně zmíněna v roce 1664 a od té doby je známa jako svatá studánka. Již tehdy byly její vody považovány za zázračné.

Podle pověstí měla tato voda zázračné léčivé účinky, které byly nejsilnější právě o půlnoci. Proto zdejší statkáři o velikonočních svátcích hnali svůj dobytek k této studánce, aby jej v jejích vodách umyli. A nejen to, i sami se v těchto vodách umyli.

Díky těmto zázračným účinkům se svatá studánka stala součástí poutního místa a v 17. a 18. století se zde konaly poutě. Po zrušení místního kostelíka byl tento pramen zapomenut, ale na konci 20. století nebo na počátku 21. století byl znovu objeven a upraven do současné podoby.

Zdroj: https://www.estudanky.eu/3524-studanka-siarduv-pramen

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/siardova-kaple/

Dojmy: Sice obyčejná pramenitá voda ve studánce, která ale má nádherné okolí.

Mapa

Fotografie

Siardův pramen v Mnichově
Siardův pramen v Mnichově
×