logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mnichov Radnice Siardův pramen

Mnichov - Siardova kaple

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: V hlubinách lesů, kde se saský kníže Siardus kdysi ztratil, stojí kaple s bohatou historií. Legenda praví, že právě zde se kníže setkal se svou družinou a rozhodl se postavit kostel. Původně románský kostel, jehož kořeny sahají až do konce 12. století, byl doplněn o poustevnu. Tato poustevna, latinsky Eremita, dala název osadě Einsiedel, která se začala rozrůstat kolem kostela.

Prvním známým majitelem kaple byl Bohuslav Tullinger, který se v roce 1360 stal rychtářem obce. Později vesnici vlastnil Kašpar Neuburg z Mnichova, který ji prodal klášteru Teplé. Avšak v roce 1437 vesnici zasáhl mor, který zdecimoval její obyvatelstvo. Přeživší se rozhodli přesunout vesnici na místo dnešního Mnichova.

Během husitských válek kostel zřítil, ale na počátku 17. století zde byl objeven obraz, o kterém se říkalo, že je to obraz sv. Siarda. Tento nález vedl k obnově kostela v pozdně renesančním stylu v roce 1615. Během třicetileté války byl kostel opět zničen, ale obraz sv. Siarda se opět zázračně zachoval. V roce 1664 byl kostel obnoven v raně barokním slohu a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Stal se poutním místem pro široké okolí.

Bohužel, v roce 1782 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. zrušen. Obyvatelé Mnichova ho v roce 1788 koupili a používali jako zdroj stavebního materiálu pro místní školu. Dnes z něj zbylo jen 1,5 metru vysoké obvodové zdivo, ale jeho historie žije dál.

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/siardova-kaple/

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mnichov-kostel-sv-jana-krtiteleDříve jistě malebný kostelík, škoda jen že se z něho stala takováto zřícenina.

Dojmy:

Mapa

Fotografie

Siardova kaple v Mnichově
Siardova kaple v Mnichově
Siardova kaple v Mnichově
Siardova kaple v Mnichově
×