logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mnichov Mokřiny

Mokřina

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Mokřina, známá do roku 1948 jako Krottensee, je malebná vesnička ležící zhruba 2 km severozápadně od Milíkova. Její historie sahá až do roku 1311, kdy byla poprvé písemně zmíněna jako majetek hradu v Kynžvartu. V roce 1385 byla vesnice zapůjčena v manství rodu Leuchtenberků a v roce 1390 se zdejší manové uváděli jako Planknárové z Kynšperka.

Vesnice následně patřila Typránům z Krottensee, kteří drželi Kynšperské zboží. Později se stala majetkem Šliků, kteří vlastnili město Loket, ale brzy se vrátili ke Kynšperskému zboží, které vlastnili Globnerové z Globna. Po bitvě na Bílé Hoře byla vesnice Globnerům zkonfiskována.

Během Saského vpádu během třicetileté války se vesnice stala opět majetkem Globerů, ale v roce 1633 ji museli opět vrátit. V tomto roce je také naposledy zmiňovaná zdejší tvrz. Následně se vesnice stala majetkem města Kynšperk, ale již v roce 1790 se stala součástí Kynžvartského panství, které v této době drželi Metternichové.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se vesnice stala součástí obce Milíkov, kam spadala jen do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Tuřany. Již v roce 1976 se stala součástí obce Dolní Žandov, ale již v roce 1990 se stala součástí obce Milíkov, kterou je součástí do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 18 obyvatel. Mokřina je tedy vesnicí s bohatou historií a příběhem, který se táhne přes staletí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ina_(Mil%C3%ADkov)

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/mokrina/detail

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Narození Přesvaté Bohorodice v Mokřině
kaplička v Mokřině
kaplička v Mokřině
krucifix v Mokřině
pomník obětem 1. světové války v Mokřině