logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně hotel Svoboda Hřbitovní kaple se hřbitovem

Mariánské Lázně - hotel Weimar

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Představte si rok 1818. Hrabě František Josef Klebelsberk si na tomto místě nechal postavit venkovský zámeček. Tři roky trvala stavba, než byl zámeček dokončen. A pak přišel Goethe. Ano, samotný Johan Wolfgang Goethe zde našel útočiště. Ale jeho pobyt byl krátkodobý, musel uvolnit místo pro svého panovníka, Karla Augusta Výmarského. Po něm získal zámeček své jméno.

V roce 1843 se František oženil se svou milenkou Amalií Löwetzow, která po něm zdědila hotel. Po Amalii přešel palác na její dceru Ulriku. Ulrika jej prodala svému správci Hammerschmiedovi, jelikož zámeček byl v té době velmi sešlý a chátral.

Ale pak přišla změna. V letech 1903 až 1908 prošel zámek neorenesanční přestavbou podle plánů vídeňského architekta Arnolda Heymanna a získal tak svou současnou podobu. V prvním desetiletí 20. století zde pobýval anglický král Edvard.

Během druhé světové války bylo v hotelu zřízeno sanatorium. V roce 1945 byl znárodněn a provozován jako hotel King of England. V roce 1948 byl přejmenován na dům Kavkaz a ubytoval odboráře z NDR. Tento stav pokračoval až do roku 1989, kdy zde byl opět otevřen veřejný hotel. Fungoval až do roku 1994, kdy byl hotel opuštěn a od té doby chátrá. Představte si všechny ty příběhy, které by mohly tyto zdi vyprávět, kdyby mohly mluvit. Fascinující, že?

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/kavkaz-weimar--1/detail

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/lazensky-dum-weimar-kavkaz-15328099

Dojmy: Velká impozantní stavba, která byla bohužel v době mé návštěvy sešlá.

Mapa

Fotografie

hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
hotel Weimar v Mariánských Lázních
×