logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně pomník Václava Beneše Třebízského pramen Medvídě

Mariánské Lázně - pomník židovského obyvatelstva

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Dlouhou dobu židovské obyvatelstvo nemohlo do města vstoupit, ale to se změnilo na počátku 19. století. Již v roce 1824 zde existovala malá náboženská obec. Jelikož se tato obec rychle rozrůstala, tak již v roce 1861 zde byla zřízena provizorní modlitebna se špitálem. Následně již v roce 1893 byla vystavěna krásná synagoga v maurském slohu podle plánů architekta a stavitele Eduarda Sterna. Bohužel postupem času přišla 2. světová válka a osudová noc z 9. na 10. listopadu 1938. Během této noci zvané také křišťálová noc byl na zdejší židovskou komunitu uspořádán krvavý pogrom a synagoga byla zničena. Nakonec pravděpodobně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století byl odhalen tento pomník, který byl vztyčen v parku naproti bývalé synagogy.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&detail=1443341

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná velmi tragické události.

Mapa

Fotografie

pomník židovského obyvatelstva v Mariánských Lázních
pomník židovského obyvatelstva v Mariánských Lázních
pomník židovského obyvatelstva v Mariánských Lázních
×