logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně park Boheminium penzion Nimrod

Mariánské Lázně - Pavilon Křížového pramene

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Tento pramen je znám již dlouhou dobu okolním vesničanům, ale první písemná zmínka o tomto prameni pochází z roku 1749, kdy si u tohoto pramene postavil tepelský kanovník a lékárník Damián Schultz chatrč, ve které tento slaný pramen vysušoval a sůl z tohoto pramene pak byla prodávaná jako projímavá Tepelským klášterem. Tento lékárník pak nechal upravit jímání tohoto pramene aby nebylo prameniště znečišťováno povrchovou vodou a postavil ze dřevěný kříž, po kterém se začal pramen nazývat křížový. První známé lékařské prověření tohoto pramene pak proběhlo v roce 1760 na prosbu opata Ambrože a provedl ho doktor Jan Anton Josef Scrinci z Prahy. Následně v roce 1766 zdejší pramen analyzoval student Johann Josef Zauschner z Prahy. V roce 1789 bylo na náklady doktora Johanna Josefa Nehra odvodněno zdejší okolí a pramen byl obložen serpentinovými kvádry a pramen byl zastřešen ochranou stříškou. Tato stříška zde pak setrvala až do roku 1817, kdy byla stržena a započala výstavba sloupové haly, která byla vystavěna v roce 1818 tepelským stavitelem Antonem Turnerem z Přimdy. Podle dokladů ale vypadá že návrh této stavby pocházel od stavebního inspektora Jiřího Fischera z Prahy, který připravoval plány na výstavbu Mariánských lázní na základně pokynů hraběte Kolowrata. V této době začal tento pramen být stáčen a pozvolna rozesílán po okolí a Evropě. V roce 1854 prodělala tento pavilon přestavbu, která dbala původní vzhled sloupové haly a v roce 1858 bylo provedeno nové jímání zdejšího pramene. Jelikož ale původní pavilon již nestačil a vydatnost pramene klesala, tak se rozhodl v roce 1912 Tepelský klášter původní pavilon strhnou a vyvézt a upravit prameniště tohoto pramene. Následně byl opět vystavěn pavilon, který byl kopií pavilonu, který se zde nacházel v roce 1818. O výstavbu se postarala firma Löschner-Helmer podle plánů architekta Baumgartnera z Vídně a přestavba byla provedena v roce 1913. Jelikož ale zdejší pramen neustále kolísal, tak bylo nutno provést velmi razantní zásah, který byl proveden v roce 1936, a to tím, že byly provedeny hloubkové vrty. I tak ale zdejší pramen svou vydatností kolísal, až nakonec v roce 1955 přestával chvílemi vyvěrat. A tak bylo přistoupeno okamžitě k úpravě a záchraně provedených vrtů, díky kterým se tento pramen podařilo prozatím zachránit. Nakonec sloupová hala prošla v 70. letech 20. století rekonstrukcí, která trvala dlouhých 10 let a díky ní můžeme tuto stavbu obdivovat do současnosti.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_krizovy-pramen,346

Dojmy: Krásný pavilon, s chuťově zajímavým pramenem.

Mapa

Fotografie

Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
Pavilon Křížového pramene v Mariánských Lázních
×