logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně tvrziště Kaiserruhe vodojem Carola

Mariánské Lázně - vodní nádrž Mariánské Lázně

Informace

Navštíveno: 2. 12. 2017

Historie: Vodní nádrž Mariánské Lázně, která je nejstarší přehradou se zděnou hrází v Česku, je skvělým příkladem inženýrského umění a vynalézavosti. Tento vodní skvost byl založen na podnět mariánskolázeňského radního Wenzela Lerchela v roce 1883, aby vyhověl rostoucím nárokům na odběr vody během lázeňské sezóny.

Návrh na stavbu přehrady vypracoval v roce 1884 profesor pro inženýrské vědy na německé technice v Praze, Andreas Rudolf Herlacher. Stavbu pak v letech 1894 až 1896 provedla pražská firma inženýra Karla Kresse. Vodní dílo bylo uvedeno do provozu v roce 1896.

Hráz přehrady byla postavena z kyklopského zdiva ze syenitových kvádrů zděných na maltu, což zajišťovalo její stabilitu. Tuto stabilitu dále zvyšoval zemní násyp na návodní straně. Krátce po dokončení se však ukázalo, že objem nádrže je nedostatečný.

V roce 1906 byl proto vypracován návrh na navýšení a rozšíření hráze a její zasypání po obou stranách až po korunu. Roku 1912 byla hráz zvýšena o 3 m a z obou stran až po korunu přisypána. K dalšímu předpokládanému zvýšení již nedošlo.

Po skončení prací roku 1912 pojalo vodní dílo 278 000 m3 vody. V této podobě sloužilo do šedesátých let 20. století, kdy bylo rozhodnuto o zvýšení přívodu vody přečerpáváním z vodní nádrže Podhora a nádrž prošla celkovou rekonstrukcí. Tato rekonstrukce přinesla nový život a funkčnost tomuto historickému vodnímu dílu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B

Dojmy: Velmi zajímavá přehrada, kde je to nejzajímavější ukryté pod zemí.

Mapa

Fotografie

vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
vodní nádrž Mariánské Lázně v Mariánských Lázních
×