logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně Waldstejnův monument Židovský hřbitov

Mariánské Lázně - Zpívající fontána

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2010

Historie: Během přestavby kolonády započaté roku 1976 byl architekt Pavel Mikšík pověřen vypracovat výtvarné návrhy na tři fontány. Centrální koncertní fontána, která přináší produkci hudby s baletem vody a světla, byla nazvána fontánou Zpívající. Její výstavba probíhala v letech 1982–1986. Zprovozněna byla 30. dubna 1986. Zpívající fontána se stala populární v Čechách ale také v zahraničí. Pořádaly se autobusové zájezdy na koncerty fontány z okolních měst i ze zahraničí. Úspěch Zpívající fontány byl takový, že ovlivnil podobu rekonstrukce Křižíkovy světelné fontány z roku 1991, rekonstrukci Zpívající fontány v Košicích z roku 1996 a o podobné fontány byl zájem také v Německu, ve Francii, Rusku a USA. Národní umělec, herec a spisovatel Miroslav Horníček po návštěvě koncertu Zpívající fontány byl natolik unesen uměleckým dojmem, že napsal „List vodě“. V tomto uměleckém díle, které také bylo vydáno na akustických nosičích, přiznává, že koncert fontány byl pro něho takovým zážitkem, že se nestyděl projevit slzy radosti a dojetí. Fontána má bazén kruhového tvaru, volně vystupující z dlažby. Ve středu fontány vystupuje z vodní hladiny 12 kamenných tvarů obepínající nerezovou centrální plastiku. Kompozice z kamene a kovu tvoří motiv vodního květu, plovoucím na vodní hladině. Fontána má barevné osvětlení. „Vodní balet“ hudby a světla je ovládán elektronicky, řídicí místnost s počítačem je umístěna v areálu kolonády. Vnější průměr bazénu je 20 metrů. Technické zázemí, tj. strojovna s deseti čerpadly o příkonu 70 kW, akumulační nádrž na 25 m3 vody a elektrická rozvodna, je umístěno v podzemí pod fontánou. Voda vychází z deseti základních vodních okruhů, které různým přepínáním tvoří mnohotvaré dynamické formy. Dva okruhy jsou tvořeny 330 tryskami směřujícími do středu fontány, rozmístěnými po jejím obvodu. Další okruhy tvoří centrální střik, který dosahuje výšky 6 m, a trysky směřující k obvodu fontány, které jsou rozmístěny na středové plastice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C3%ADvaj%C3%ADc%C3%AD_font%C3%A1na_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Jednoduchá hezká fontána, jejíž kouzlo je odhaleno vždy až večer během koncertů, kdy utváří pěknou barevnou a vodní show.

Mapa

Fotografie

Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních
×