logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mariánské Lázně Ambrožovy prameny Balbínův pramen

Mariánské Lázně - Anglikánský kostel

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Kostel byl postaven za darovanou částku 12 000 zlatých od paní Ann Scott of Rondono. Chtěla tak uctít památku svého zesnulého manžela Johna Scotta of Rondono. Pro stavbu kostela bezplatně poskytl pozemek tepelský klášter. Stavební práce vedl stavitel Fridrich Zickler podle plánů architekta Williama Burghese. Budova románsko-novogotického kostela ve stylu anglického venkova byla zasvěcena Ježíši Kristu roku 1879. Vlastníkem kostela byl zapsán tehdejší starosta August Herzig a působil zde i jako správce. Věhlasu se kostel dočkal při pobytech anglického krále Edwarda VII., který zde pobýval v letech 1897–1909. Po 1. světové válce byl znovu nainstalován sejmutý bronzový zvon a zrenovován interiér kostela. Oficiálním vlastníkem kostela byla londýnská Společnost pro šíření anglikánské víry v cizině (S.P.G.), správcovstvím byl po smrti Dr. Herziga pověřen jeho syn JUDr. August Herzig. Po 2. světové válce se pro dlouhodobě nevyjasněné majetnické vztahy o kostel nikdo nestaral a v roce 1973 došlo k jeho uzavření. Kostel byl pak postupně vykrádán a jeho plenění pokračovalo až do 90. let 20. století. V letech 1993–1994 byla provedena komplexní stavební úprava exteriéru i interiéru kostela (včetně nového přístřešku před vchodem). V současné době je majitelem Anglikánského kostela v Mariánských Lázních město Mariánské Lázně a je využíván jako koncertní a výstavní síň.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%BD_kostel_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Krásný a pro tuto oblast velmi netypický kostel.

Mapa

Fotografie

Anglikánský kostel v Mariánských lázních
Anglikánský kostel v Mariánských lázních
Anglikánský kostel v Mariánských lázních
Anglikánský kostel v Mariánských lázních
Anglikánský kostel v Mariánských lázních
×