logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milhostov smírčí kříž 0038 smírčí kříž 0040

Milhostov - smírčí kříž 0039

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Není známo, proč byl tento či sousední smírčí kříž č. 0038 vztyčen, ale oba kříže jsou svázané pověstí o tom že se zde dvě děvečky navzájem zabili srpy kvůli žárlivosti na jednoho mladíka. Jelikož byla jedna dívka vysoká a druhá nízká zde údajně byly díky tomu vztyčeny tyto dva kříže jeden vysoký a druhý nízký. Ať je to pravda či nikoliv, jisté je že na tomto smírčím kříž jsou pozůstatky reliéfu nějaké podlouhlé věci či násady a že dle Wilhelmova rozboru z roku 1901 zde byly pozůstatky také po nápisu, již v té době nečitelném. Takže důvod vztyčen nám již zůstane utajen. Jisté je že vlastní velikost tohoto kříže je na výšku 120 cm, na šířku 132 cm a tloušťku 16 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Milhostov.html

Dojmy: Krásný smírčí kříž, u kterého by mě zajímal skutečný důvod vztyčení.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0039 v Milhostově
smírčí kříž 0039 v Milhostově
smírčí kříž 0039 v Milhostově
smírčí kříž 0039 v Milhostově
×