logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milhostov sloup se sochou Panny Marie smírčí kříž 0039

Milhostov - smírčí kříž 0038

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Na tomto tajemném místě stojí dva smírčí kříže, jejichž původ a účel zůstávají zahaleny v nejistotě. Jeden z nich, stejně jako jeho sousední kříž číslo 0039, byl vztyčen v neznámé době. Přestože neznáme důvod jejich vztyčení, obklopuje je pověst, která dodává tomuto místu zvláštní atmosféru.

Podle této pověsti se zde dvě dívky v žárlivém záchvatu vzájemně zranily a usmrtily srpy. Jedna z dívek byla vyšší, druhá nižší. A právě tato skutečnost prý inspirovala vztyčení dvou křížů - jeden vyšší a jeden nižší, aby symbolizovaly tragický osud těchto dvou dívek.

Samotný kříž, o kterém hovoříme, má své specifické rozměry. Jeho výška je 158 cm, šířka 116 cm a tloušťka 30 cm. Tyto rozměry mu dodávají jeho jedinečný vzhled a přispívají k jeho významu jako symbolu této tragické události. Každý, kdo toto místo navštíví, je tak konfrontován s tímto silným příběhem, který je zachycen v těchto dvou křížích.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Milhostov.html

Dojmy: Krásný smrčí kříž, který má společnou pověst se sousedním křížem.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0038 v Milhostově
smírčí kříž 0038 v Milhostově
smírčí kříž 0038 v Milhostově
smírčí kříž 0038 v Milhostově
×