logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lázně Kynžvart PR Holina prameny Viktor a Helena

Lázně Kynžvart - pramen Rudolf

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Richard Metternich navázal na svého otce Klementa Metternicha, který založil zdejší lázně, a tak nechal vystavět v roce 1861 první lázeňský hotel tehdy nazvaný Metternich dnes nazvaný Orlík. Spolu s výstavbou hotela bylo také pravděpodobně upraveno jímání tohoto pramene, kdy zde byl vystavěn novogotický altán a pramen začal být využíván k osvěžení a léčebným kúrám. V roce 1885 začal tento pramen být jímán do ozdobného litinového umyvadla, které bylo v roce 1892 nahrazeno umyvadlem kamenným. Nad tímto kamenným umyvadlem byl vystavěn nový altán, který se svým slohem blíží k v té době nově postavené stavbě balnea. Na přelomu 19. a 20. století pak byl tento pramen jímán a vyvážen téměř do celého světa. Stáčení tohoto pramene pak probíhalo až do roku 1947, kdy bylo kvůli špatnému stavu zařízení ukončeno. V průběhu 50. let 20. století byla vyspravena a prohloubena šachta tohoto pramene čímž se navýšila jeho vydatnost. Bohužel nastalo zneužívání tohoto veřejného pramene, a tak město přistoupilo v roce 1994 ke zpeněžení stáčení tohoto pramene, které trvá do současnosti.

Zdroj: https://www.hrady.cz/pramen-richard-lazne-kynzvart/

Zdroj: https://www.lazne-kynzvart.cz/cs/o-nas/kyselka-richard

Dojmy: Velmi chutný pramen, který člověk může ochutnat za drobnou úplatu.

Mapa

Fotografie

pramen
pramen
×