logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lázně Kynžvart pomník obětem 1. světové války PR Holina

Lázně Kynžvart - PP Kynžvartský kámen

Informace

Navštíveno: 30. 5. 2019

Historie: Kynžvartský kámen, osamělý žulový balvan vysoký přibližně 6 metrů, je skrytým pokladem v okrese Cheb. Nachází se na katastrálním území Lázní Kynžvart, jen kilometr jižně od okraje města. Tento balvan byl poprvé uznán jako chráněný přírodní výtvor 1. října 1990 a pokrývá plochu 0,02 ha.

Balvan má homolovitý tvar a je pokryt pseudoškrapy, což jsou útvary vzniklé kaolinickým zvětráváním žuly. Na rozdíl od škrapů, které jsou typické pro vápencové a dolomitové krasové oblasti a vznikají kombinací chemických a mechanických procesů, pseudoškrapy na Kynžvartském kamenu vznikly díky působení podzemních vod obsahujících rozpuštěnou kyselinu uhličitou a huminové kyseliny. Tyto kyseliny transformují živce na jílový minerál kaolinit. Nadbytečná kyselina křemičitá vzlíná nahoru a postupně vytváří tvrdou křemennou krustu, která se následně rozpouští a vytváří pseudoškrapy.

Kynžvartský kámen je porostlý mechorosty a lišejníky, zejména druhem terčovka skalní. Jeho základna naznačuje, že balvan přečkal poslední dobu ledovou na povrchu, kde byl vystaven větrnému obrušování. Kynžvartský kámen není jediným žulovým balvanem v této lokalitě. V blízkém okolí se nachází několik podobných žulových bloků. Nejznámější jsou čtyři velké oblé kameny u žlutě značené turistické stezky, z nichž jeden má na temeni skalní mísu. Tento balvan je nejlépe přístupný ze žluté turistické značky spojující Starou Vodu a Lázně Kynžvart a byl vyhlášen za přírodní památku v roce 1997.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyn%C5%BEvartsk%C3%BD_k%C3%A1men

Dojmy: Krásná přírodní památka, která je ukrytá v malém lesíku.

Mapa

Fotografie

PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
PP Kynžvartský kámen v Lázních Kynžvart
×