logo prehis.cz Cestování okres Cheb Libá Lipoltov

Lipná

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Lipná, známá také jako Lindau v němčině a Lindov v češtině do roku 1948, je malebná vesnice, která se nachází asi 2 km západně od Hazlova. Její historie sahá až do roku 1307, kdy Jindřich Nothaft daroval třetinu desátku Lipné a Polné německým rytířům.

Vesnice byla vždy malá a skromná, s obyvateli, kteří se živili převážně zemědělstvím a prací v malém žulovém dole. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Lipná stala součástí obce Skalka, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala součástí obce Polná.

V roce 1910 se Lipná stala samostatnou obcí. V roce 1930 zde žilo 270 obyvatel, ale po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva došlo k dosídlení nových obyvatel z vnitrozemí. V roce 1947 tak žilo v Lipné pouze 82 obyvatel.

V roce 1950 se Lipná stala součástí obce Polná a v roce 1961 součástí obce Hazlov, kam spadá dodnes. Během druhé poloviny 20. století byla bohužel zbořena většina původní zástavby vesnice. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 22 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipn%C3%A1_(Hazlov)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se západně od Hazlova, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 45 v Lipné
smírčí kříž 0024 v Lipné