logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lipná smírčí kříž 0024

Lipná - dům čp. 45

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Vesnice, kde se nachází tato zemědělská usedlost, je jako malý poklad skrytý v krajině. Usedlost, postavená v Chebském lidovém slohu, je na mapách III. vojenského mapování zachycena již od konce 19. století, konkrétně v letech 1877 až 1880. Její výstavba je obestřena tajemstvím, neboť přesné detaily její původní podoby nejsou známy.

V prvním dvacetiletí 21. století prošla usedlost rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes je pravděpodobně tvořena souborem budov - obytným stavením a dalšími hospodářskými stavbami. Tyto stavby jsou přízemní, zděné, a jejich charakteristickým prvkem je roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou. Štíty budov jsou zdobeny hrázděním, což je typické pro lidovou architekturu. Podobný styl hrázdění je patrný i na ohradní zdi.

Jedním z nejzajímavějších prvků této usedlosti je zachovaný holubník, který se nachází přímo v centru dvora. Tento detail dodává celému areálu jedinečný charakter.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
dům čp. 45 v Lipné
×