logo prehis.cz Cestování okres Cheb Lázně Kynžvart Libá

Lazy

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Vesnice Lazy, známá také jako Perlsberg v němčině, je malebné místo nacházející se 5 km severně od Lázní Kynžvart. Název vesnice pravděpodobně pochází ze slova Bärensberg, což v překladu znamená Medvědí hora, což naznačuje, že v minulosti byla oblast domovem mnoha medvědů.

První nepřímá zmínka o Lazy pochází z roku 1336, kdy zemský hrabě Jindřich z Leuchtenbergu inicioval těžbu rudy v místních kopcích. Tento pokus vedl k objevení železných a stříbrných žil, což přilákalo německé osadníky, kteří zde založili vesnici. Vesnice byla později zapsána v lenních knihách rodu Leuchtenbergů v roce 1360.

V první polovině 16. století vesnici získal rod Šliků, který v roce 1545 otevřel důl na stříbro s názvem šachta Marie Pomocné. Avšak po účasti na stavovském povstání a bitvě na Bílé hoře byl majetek rodu Šliků zkonfiskován a těžba byla zastavena.

V roce 1722 se vesnice stala majetkem Kryštofa Arnošta Bigata. V roce 1812 byl proveden neúspěšný pokus o obnovení těžby. V roce 1838 bylo v obci celkem 12 hamrů a mlýnů, což svědčí o její hornické minulosti.

Po zrušení patrimoniální správy se Lazy staly samostatnou obcí. V roce 1869 zde žilo celkem 1 283 obyvatel. Ve druhé polovině 19. století došlo k rozdělení obce na Horní a Dolní Perlesberg.

Před druhou světovou válkou, v roce 1930, zde žilo 885 obyvatel. Po válce však došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel do vnitrozemí, což způsobilo pokles počtu obyvatel na 459 v roce 1950. Poté byl zřízen vojenský sektor Slavkovský les, což vedlo k zničení většiny vesnice. Zachovalo se jen několik domů v oblasti Horních Lazů, zatímco Dolní Lazy zanikly definitivně.

V roce 1961 zde žilo 54 obyvatel a počet obyvatel nadále klesal. V roce 2011 zde bylo uváděno 17 obyvatel. Vesnice Lazy tak představuje fascinující příběh o proměnách času a historie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazy_(L%C3%A1zn%C4%9B_Kyn%C5%BEvart)

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/horni-s-dolni-lazy/

Dojmy: Dříve celkem velké městečko, které se díky vojenskému sektoru stalo maličkou vesničkou, ale pravdou je že mohlo také zaniknout.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Lazech