logo prehis.cz Cestování okres Cheb Kopaniny kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kopaniny - zámek Kopaniny

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Když se velmi rozrostl rod Zedwitzů, který vlastnil většinu Ašska, tak zde v Kopaninách vznikla jedna větev tohoto rodu. Tuto větev založil pravděpodobně Jan Zedtwitz, který zde nechal vystavět pozdně gotický hrad. První písemná zmínka o tomto hradu je pak ze dne 23. listopadu 1537. Následně nechal tento hrad Bartoloměj Zedtwitz renesančně přestavět na zámek. Tato přestavba proběhla pravděpodobně někdy v době kolem roku 1610, jelikož již v roce 1612 je zapsán v konfirmaci Zedtwitzovských lén císařem Matyášem. Svůj renesanční vzhled si tento zámek nezachoval dlouho, jelikož již v letech 1677 – 1678 prošel barokní přestavbou za Josefa Adama Zedtwitze. Postupem času celý zámek s velkým hospodářským dvorem sešel, a tak byla část areálu v roce 1767 zbořena. Někdy v průběhu 1. poloviny 20. století tento zámek zakoupil od Zedtwitzů nový majitel, kterému byl zámek v roce 1945 zkonfiskován a stal se majetkem státního statku. V majetku tohoto statku dvůr chátral, a tak v průběhu 2. poloviny 20. století byly zbořeny téměř všechny budovy v zámeckém areálu, a zachovaly se pouze základy staveb a jedna nárožní budova, která již v té době byla zříceninou. V roce 2007 tato budova vyhořela, ale od roku 2013 probíhá postupná rekonstrukce této budovy. O jakou budovu se však jednalo není jisté, bývá uváděno že se jedná o pozůstatek tvrze, zámku, či sýpku.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-kopaniny-cheb

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-zricenina-18427668

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Belohlavek

Dojmy: Zbytek zámeckého areálu, u kterého nevíme, jako co tato budova sloužila.

Mapa

Fotografie

zámek Kopaniny v Kopaninách
zámek Kopaniny v Kopaninách
zámek Kopaniny v Kopaninách
×