logo prehis.cz Cestování okres Cheb Kopanina Kozly

Kopaniny

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Kopaniny, známé také jako Krugsreuth v němčině, jsou malebná vesnice položená asi 5 km severovýchodně od města Aš. Její historie sahá pravděpodobně až do 12. století, ale první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1315, kdy byla ve vlastnictví Feiltschů ze Sachsgrünu.

V přelomu 13. a 14. století se vesnice stala majetkem rodu Neubergů. Během jejich konfliktu s Chebem byly Kopaniny obsazeny chebskými vojáky. Později se vesnice dostala do rukou Zedtwitzů, kteří získali velký vliv na celém Ašsku a drželi Kopaniny až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

V té době se Kopaniny staly součástí obce Podhradí, kam patřily až do roku 1921. Poté se staly samostatnou obcí a svou samostatnost si udržely až do roku 1976. Od té doby jsou Kopaniny součástí města Aš.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 122 obyvatel, což svědčí o poklidném a klidném životě v této vesnici. Kopaniny tak představují malebný kousek historie uprostřed moderního světa.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopaniny_(A%C5%A1)

Dojmy: Maličká pohraniční vesnička, nacházející se severozápadně od Aše, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 169 v Kopaninách
hrobka rodu Zedwitzů v Kopaninách
kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Kopaninách
zámek Kopaniny v Kopaninách