logo prehis.cz Cestování okres Cheb Jankovice krucifix Wenzela Kunze

Jankovice - pramen Oriona

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Pramen Oriony, skrytý v jihovýchodním koutě CHKO Slavkovský les, je fascinující přírodní fenomén. Nachází se na pomezí dvou geologických oblastí - mariánskolázeňského metabazického komplexu, dominovaného amfibolitem, a tepelského krystalinika, kde převažuje rula. Amfibolit ovlivňuje minerální vodu tím, že zvyšuje její obsah hořčíku.

Tato oblast je známá svými minerálními prameny, které byly využívány již od středověku. Premonstráti z kláštera Teplá jim věnovali zvláštní pozornost a v roce 1609 vytvořili první seznam těchto pramenů. Na konci 17. století pak Bohuslav Balbín pořídil další seznam a prohlásil, že okolí Teplé je naplněno vynikajícími, zdraví prospěšnými a lahodnými kyselkami, které nelze ani spočítat.

Před druhou světovou válkou se poblíž pramene nacházela stáčírna, kde se kyselka balila pod názvem Oriona. Vývěr byl zachycen v železobetonové skruži a z původní stáčírny se dochovaly jen nepatrné základy. Po roce 1945 už nebylo stáčení obnoveno, ale místní lidé si chodili do sklepa bývalé stáčírny stáčet minerálku.

V 50. letech 20. století byl nedaleko od původního jímání proveden vrt, kterým se minerální voda dopravuje 300 metrů dlouhým potrubím k silnici k novému odběrnému místu. To je umístěno při silnici z Teplé do Mariánských Lázní v jednoduchém dřevěném altánku s kamennou podezdívkou. Poblíž je zřízeno odpočívadlo a altán byl v roce 2010 rekonstruován.

Teplota pramene mírně kolísá okolo 9 °C a celková mineralizace činí přibližně 1 300 mg/litr. Obsah oxidu hličitého je vysoký, dosahuje 2 600 mg/litr, což dodává minerálce vysokou perlivost a příjemnou kyselou chuť. Minerální voda má mírně zvýšený obsah oxidu křemičitého (SiO2) v hodnotě 86 mg/litr a zvýšený je i obsah železa v hodnotě 11,9 mg/litr. Hodnota pH je 5,3. O léčivých účincích kyselky nejsou žádné zprávy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselka_Oriona

Dojmy: Zajímavé místo, kde se nachází velmi chutná kyselka.

Mapa

Fotografie

pramen Oriona v Jankovicích
pramen Oriona v Jankovicích
pramen Oriona v Jankovicích
×