logo prehis.cz Cestování okres Cheb Chvoječná Kateřina

Jankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Jankovice, známé také pod německým názvem Enkengrün, jsou malebná vesnice, která se rozkládá na chladné náhorní planině Tepelské vrchoviny, zhruba 2 km západně od města Teplá. Ačkoli první písemná zmínka o Jankovicích pochází z roku 1273, její osídlení je mnohem starší a má slovanské kořeny.

V roce 1273 potvrdil papež Řehoř X. držení vesnice premonstrátům z kláštera Teplá. Od té doby byla vesnice s klášterem úzce spojena až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. Na krátkou dobu v 17. století však vesnice patřila městu Teplá.

Usedlosti v Jankovicích byly původně soustředěny kolem podkovovité návsi. Novější chalupnická zástavba pak vznikla ve vnitřním prostoru návsi a na východním okraji vesnice. Po zrušení patrimoniální správy se Jankovice staly samostatnou obcí. Tuto samostatnost si udržely až do roku 1961, kdy se staly součástí obce Poutnov. V roce 1975 se Jankovice staly součástí města Teplá, kam spadají dodnes.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 7 obyvatel, což svědčí o poklidném a tichém životě v této malebné vesnici.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jankovice_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Panny Marie s Jírovcem v Jankovicích
krucifix Wenzela Kunze v Jankovicích
pramen Oriona v Jankovicích