logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hůrka PR Rathsam

Hůrka - tvrz Pomezná

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: První písemná zmínka o vsi Pomezná (německy Markhausen) pochází z roku 1225, kdy se po ní psali Chebští měšťané bratři Konrád a Berchtold z Markhausen. Již ve 13. století, snad za držení těchto bratří byla v této vsi vybudována gotická tvrz neznámé podoby a neznámé polohy. Dalším známým majitelem, který mohl být i současné synem některého z těchto bratrů byl Kneussl z Markhausen, který se objevuje v roce 1303 na listině Oldřicha ze Schönbrunnu. Po Kneusslovi byly dalšími majiteli Chebští měšťané a bratři Mikuláš Krepfl, Konrád Hüller a Ludvík Kornbühler, kteří tuto ves spolu s tvrzí roku 1309 darovali Chebskému řádu Johanitů. Právě v této darovací listině je zdejší původní tvrz poprvé zmiňována. Následně se zdejší tvrz se vsí stala majetkem klášteru ve Waldsassenu, který roku 1348 toto zboží prodal Rüdigeru ze Sparnecku. V této době také část vsi vlastnil rod Nothaftů, který jej propůjčoval různým leníkům. Mezi jednotlivé leníky patřili Jan Teufel, Jindřich Schütz, Konrád Kneusel a jistý Mikuláš a Ondřej. Právě ve 14. století byla vystavěna nová gotická a současná tvrz. Původní tvrz tak postupně chátrala a beze zbytku zanikla. Dle dochované listiny z roku 1417 se dozvídáme že ves spolu s tvrzí vyplenili vojenské oddíly Norimberského purkrabího. V polovině 15. století se majiteli této tvrze se vsí stal Chebský měšťanský rod Paulsdorferů. Po nich je zde zmiňován Chebský měšťan Kunz Fischer, který zdejší zboží s tvrzí prodal roku 1560 Chebskému purkmistru Ondřeji Bayerovi a Janu Elbognerovi. Následně se zde majitelé z řad Chebských měšťanů často střídali, až v roce 1604 tuto tvrz držel Chebský radní Bernard Brunner, který v témže roce zemřel. V roce 1625 je zde uváděn jako majitel Erhard Bartl a v roce 1626 Erhard Friedrich, po kterém již v roce 1629 následoval Kašpar Mehner. V průběhu 2. poloviny 16. století postupně tato tvrz ztratila svůj původní vojenský a obranný účel a začala postupně být využívána jako hospodářské stavení. Již v roce 1908 měla tato tvrz na mále, jelikož byla ve velmi sešlém stavu, a tak její majitel Mikuláš Diener plánoval snést její patro a přízemí využít na výstavbu stájí. Díky vlastivědnému pracovníku A. Johnovi byla vyhlášená sbírka, která tuto tvrz zachránila. Bohužel ne však na dlouho, jelikož přišla 2. světová války, po které následoval odsun německého obyvatelstva a vznik pohraničního sektoru, který pohltil tuto ves. Celá ves spolu s okolními stavbami této tvrze byla srovnána se zemí. Jediná tak zůstala tato gotická tvrz, která v průběhu 2. poloviny 20. století značně chátrala. Naštěstí v roce 2014 ji zakoupil Petr Jaška, který započal s postupnou obnovou této tvrze. Dle posledních poznatků se pak začínají objevovat názory, že se nejedná o tvrz, ale o středověkou gotickou sýpku. Ať tak, či onak je to ve zdejším kraji unikátní stavba.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/pomezna-tvrz

Zdroj dobové fotografie: https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/pomezna-tvrz-306

Dojmy: Nádherná tvrz, která je postupně zachraňována.

Mapa

Fotografie

tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
tvrz Pomezná v Hůrkách
×